Social icons

Tel Be´er Sheva

V pátek jsme jako první navštívili archeologické naleziště Tel Be´er Sheva, které bylo v roce 2005 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. O tomto starobylém městě se věří, že bývalo biblickou Beerševou. Ačkoliv zde lidé žili již v době železné a bronzové, dochovaly se stopy až z izraelitského období tedy 9. století př.n.l. Má se za to, že to bylo první plánovaně vystavěné osídlení v regionu. Město chránily hradby a všechny ulice směřovaly k hlavnímu náměstí s oddělenými okrsky pro obyvatele, úředníky, kupce a vojáky. Pod ulicemi se nacházel důmyslný vodovodní systém se žlaby, které odváděly dešťovou vodu do cisterny ve skále za městem. Město bylo zničeno Asyřany koncem 8. st. př.n.l.
Tely jsou prehistorické osídlené pahorky, typické pro Blízký východ.

Tel Arad

Před přesunem k jižnímu bazénu Mrtvého moře jsme ještě navštívili pozůstatky starobylého města z doby bronzové, kde stála zmenšena verze Šalamounova jeruzalémského chrámu. Město obklopovaly mohutné, přes kilometr dlouhé hradby.

Poté již nic nebránilo tomu, abychom se přesunuli k Mrtvému moři, kde jsme zprvu za poměrně vysokou turistickou přirážku poobědvali, a pak již relaxovali ve vyhřáté vodě :-). O Mrtvém moři jsem se více rozepisovala v druhém příspěvku z Izraele, proto se tu k němu nebudu již více vyjadřovat. Za připomenutí snad stojí to, že tento jižní bazén je mělčí, proto je vyhřátější a také je zde větší koncentrace soli, díky níž ucítíte sebemenší ranku na těle, kterou jste doposud neznali :-). Léčivé bahno se v této oblasti nevyskytuje, za to Vám ale budou krystalky soli na dně masírovat plosky nohou :-).


1 komentář

Děkuji za Váš komentář! :-)

Používá technologii služby Blogger.

@Di___ta