Social icons
Ve čtvrtek jsme se po snídani  a po krátké zastávce na benzinové pumpě, kde jsme zahlédli izraelské válečné stroje, vydali směrem k severnímu pobřeží.
Megiddo

Jako první jsme navštívili biblické významné město, které je v křesťanské tradici ztotožněné s Armagedonem. Slovo Armagedon je odvozené z hebrejského Har Megiddo čili hora Megiddo.
Právě sem předpověděl sv. Jan v poslední knize Nového zákona, ve Zjevení, konečnou bitvu mezi Božím vojskem vedeným Ježíšem Kristem a vojskem Satana s jeho démony a neposlušným bezbožným lidstvem. Od roku 2005 je tento národní park součástí světového dědictví UNESCO.
Megiddo bylo ve starověku důležitým městským státem, ve kterém žili lidé již od roku 7000 př. n.l. do roku 586 př.n.l. a je tedy i místem, ve kterém žilo více jak 20 civilizací.
Poté, co jsme se prošli ruinami několika paláců včetně Šalamounova, okolo brány z pozdní doby bronzové a zbytků ohromných Achabových stájí, kam se vešlo až 480 koní, jsme vystoupali na samotný vrch, kde se nám naskytl nádherný výhled. Následně jsme ještě nahlédli do 70 m dlouhého vodního tunelu, který je v dnešní době již bez vody, proto se jím dá projít.Následoval oběd, který jsme měli opět formou bufetového stolování za jednotnou cenu, tudíž jsme si každý naservíroval to, po čem naše chuťové buňky aktuálně prahly :-) .
Po obědě se konečně náš směr stočil ke Středozemnímu moři, kde jsme zprvu prozkoumali Caesareu.

Caesarea Maritima

Caesareu Přímořskou nechal vybudovat Herodes Veliký v letech 25-13 př.n.l. Jméno získalo na počest císaře Augusta. Po jeho smrti užívali město římští prokurátoři včetně Piláta Ponského, působili zde i apoštol Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka).
Ohromující trosky tohoto antického města jsou rozesety podél moře v délce zhruba 3 km. Hlavní vchod se nachází u křižáckého opevnění, jižně se táhne archeologické naleziště, na sever římský akvadukt, který přiváděl vodu z pramenů na úpatí Karmelu vzdálených 10 km. Dále jsou zde k vidění zbytky katedrály sv. Pavla, kterou křižáci přestavěly z velké mešity a která byla dříve antickým palácem, u přístavu stojí zbytky křižácké citadely, bosenská mešita. Nachází se zde i unikátní podmořské muzeum, ve kterém mohou potápěči proplouvat okolo starodávných zatopených trosek Herodova přístavu. V létě se zde konají i koncerty v úchvatném římském amfiteátru, za divadlem se pak nacházejí zbytky Herodova paláce, jehož zdi jsou částečně potopené v moři.


  
Po prohlídce tohoto úchvatného místa následoval volný program, který většina využila k asi 2 hodinovému koupání ve Středozemním moři.Po návratu zpátky na hotel a po večeři náš průvodce s řidičem autobusu na přání zařadili do programu navíc za malý poplatek prohlídku nočního Jeruzalému. Měli jsme tak jedinečnou šanci spatřit osvícenou Zeď nářků a vzhledem k tomu, že byl večer před šábesem, panovala zde i dechberoucí atmosféra. Cestou zpět nás řidič autobusu vzal přímo centrem té ultraortodoxní židovské čtvrti, i přes riziko pokuty, protože autobusy sem do této oblasti nesmí. Díky této odvaze jsme ale my měli neskutečný zážitek, protože jsme alespoň na chvíli zahlédli část města, kde se zastavil čas.
Okomentovat

Děkuji za Váš komentář! :-)

Používá technologii služby Blogger.

@Di___ta